Geely Hotell B35

Det är vår bästa kvalitetsstämpel; att få förnyat förtroende gång på gång. En strävan som håller oss på tårna och som ger oss energi att fortsätta utvecklas och förbättras. BRA Bygg har gett oss fortsatt förtroende att utföra passivt brandskydd på ytterligare en byggnad på Geelys campus. Detta blir ett hotell med 254 rum fördelat på 12.745 kvm. Hotellet beräknas att öppna hösten 2022.
Kund
BRA Bygg AB
Tjänster
brandtätning, ljudtätning, brandisolering, brandskyddsmålning
Projektstart
2021
Geely Hotell B35