GoCo Health Innovation City

Den stora expansionen av GoCo Health Innovation City fortsätter söder om AstraZeneca i Mölndal. Näst på tur är deras 21.000 kvm stora signaturbyggnad som frontar det nya området. Vi började med Fujirebio där vi utförde det passiva brandskyddet och fogningen. Nu får vi fortsatt förtroende av BRA Bygg att börja med brandskyddet av stålstommen och brandtätningar.
Kund
BRA Bygg AB
Tjänster
brandtätning, ljudtätning, brandisolering
Projektstart
2022
GoCo Health Innovation City