GoCo MHC

GoCo Health Innovation City fortsätter att växa så det knakar. I slutet av 2022 påbörjades arbetet med det medicintekniska företaget Mölnlyckes nya huvudkontor. Byggnaden som kommer att ha en yta på 16.000 kvm ska fokusera på flexibla kontorslokaler. Planerad överlämning är beräknad att ske under 2024. Vi har fått förtroendet att brandskydda stålstommen samt utföra brand- och ljudtätningar.
Kund
BRA Bygg AB
Tjänster
brandskyddsmålning, brandisolering, brandtätning, ljudtätning
Projektstart
2023
GoCo MHC