Kallebäck Entré

Vi har fått i uppdrag av BRA Bygg att ta hand om det passiva brandskyddet på Kallebäck Entré som byggs i Kallebäcks Terasser. Beställare är Wallenstam och huset uppförs som första huset i kommersiellt syfte med en yta på 30.000 m2. Färdigställandet är beräknat under 2021.
Kund
BRA Bygg AB
Tjänster
brandisolering, brandskyddsmålning, brandtätning
Projektstart
2020
Kallebäck Entré