Kallebäcks Terrasser

BYGR uppför tre hus med 270 lägenheter på Kallebäcks Terrasser. Vi har fått i uppdrag att utföra brandtätningar och fogning.
Kund
BYGR AB
Tjänster
brandtätning, fogning
Projektstart
2020
Kallebäcks Terrasser