Karlatornet

På Lindholmen bygger Serneke det 245 meter höga Karlatornet som blir Göteborgs första skyskrapa. 611 lägenheter, hotell, kontor och skybar ska rymmas på 73 våningar. Vi har fått i uppdrag att ta hand om brandtätningar, ljudtätningar och brandskydd av stålstommen.
Kund
Serneke Sverige AB
Tjänster
brandtätning, ljudtätning, brandisolering
Projektstart
2022
Karlatornet