Kolla Parkstad Kv. 19

I Kungsbacka bygger Flodéns Kolla Kv. 19 som består av 54 lägenheter fördelade på 3 hus. Det blir ett femvåningshus och två stycken tvåvåningshus. Det kommer att skapas en fin gårdsmiljö mellan huskropparna för att riktigt få in den härliga känslan av natur och bjuda till umgänge. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet och fogningen.
Kund
Flodén Byggnads AB
Tjänster
brandtätning, fogning, ljudtätning
Projektstart
2020
Kolla Parkstad Kv. 19