Kv. Johanna

Inne i centrala Göteborg vid Brunnsparken är vi i full gång med att brandisolera stålstommen på projektet Kv. Johanna. Vi har också monterat en hel del med kolfiber för att förstärka bjälklaget. Utöver detta kommer vi även utföra brandskyddsmålning, brandtätning och fogning. Kv. Johanna kommer att rymma ca 44.000 kvm när om- och utbyggnaden är färdig 2025.
Kund
NCC Sverige AB
Tjänster
kolfiberförstärkning, brandisolering, brandinklädnad, promatect, brandtätning, ljudtätning, fogning
Projektstart
2022
Kv. Johanna