MIMO

Mölndals innerstad växer med 40.000 kvadratmeter moderna kontor och handelsytor. Projektet MIMO är i gång och det är NCC som står för byggnationen. Projektet ska stå klart under 2024. Vi har fått i uppdrag att utföra allt inom passivt brandskydd samt finfogning.
Kund
NCC Sverige AB
Tjänster
brandskyddsmålning, brandisolering, brandtätning, ljudtätning, finfogning
Projektstart
2023
MIMO