Natrium

Natrium byggs på Medicinareberget i Göteborg och ska samla delar av Naturvetenskapliga fakulteten och skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life sciense. Skanska står för ny- och ombyggnad av totalt 34.000 kvm och vi har fått uppdraget att utföra det passiva brandskyddet och ljudtätningar.
Kund
Skanska Sverige AB
Tjänster
brandisolering, brandskyddsmålning, brandtätning, ljudtätning
Projektstart
2021
Natrium