SEEL

Nytt projekt för Vestia där vi ska utföra brandskydd av stålstomme, brand- och ljudtätning samt fogning på vad som kommer att bli Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon. SEEL kommer att byggas intill Säve flygplats och bestå av ca 15.000 kvm.
Kund
Vestia Construction Group AB
Tjänster
brandtätning, ljudtätning, brandisolering, brandskyddsmålning, fogning
Projektstart
2022
SEEL