Silverkällan

Vestia bygger Silverkällan i Göteborg som kommer att på sina 15.000 kvm rymma både en grundskola och ett äldreboende som ska stå klart 2023. Vi har fått äran att ta hand om allt passivt brandskydd samt fin-/mjukfogning.
Kund
Vestia Construction Group AB
Tjänster
brandtätning, ljudtätning, brandisolering, brandskyddsmålning, fogning
Projektstart
2021
Silverkällan