Torslandaskolan

Veidekke bygger Torlandaskolan F-6 på uppdrag av Lokalförvaltningen Göteborg Stad. Eftersom det i Göteborg regnar ungefär var tredje dag så är fokuset dels att göra skolan rolig att vara i även när det regnar men också att fördröja vattnets väg ut i dagvattensystemet så att ledningarna inte belastas vid häftiga skyfall. Detta är en del av jubileumssatsningen Rain Gothenburg med temat "Världens bästa stad när det regnar" där fokus läggs på hållbarhet och att möta klimatförändringarna vi står inför. Skolan kommer att bli ungefär 8.900 kvadratmeter stor och rymma närmare 600 elever. Färdigställande är beräknat till våren 2024. Vi har fått uppdraget att brandskydda stålstommen och utföra brandtätningar.
Kund
Veidekke Entreprenad AB
Tjänster
brandisolering, brandskyddsmålning, brandtätning
Projektstart
2023
Torslandaskolan