Våghuset & Brick Studios

NCC bygger Våghuset och Brickstudios som kommer att utgöra en del av nya Masthuggskajen i Göteborg. Vi har fått uppdraget att ta hand om det passiva brandskyddet och fogning. Våghuset blir 14 våningar högt och Brick Studios 16 våningar. Låghuset som förbinder de båda husen blir 6 våningar högt. Färdigställande är beräknat till 2022/2024.
Kund
NCC Sverige AB
Tjänster
brandisolering, brandskyddsmålning, brandtätning, fogning, ljudtätning
Projektstart
2021
Våghuset & Brick Studios