Västlänken deletapp Centralen

Det är väl ingen i Göteborgsområdet som missat det gigantiska arbetet med Västlänken. Projektet där en ny dubbelspårig järnvägstunnel byggs under centrala Göteborg. Totalt blir det åtta kilometer järnväg för pendel- och regiontåg varav drygt sex kilometer går i tunnlarna. Planerad trafikstart är 2026. Tre nya stationer byggs vid Korsvägen, Haga och Göteborgs Central. På uppdrag av Trafikverket bygger NCC deletapp Centralen. Etappen omfattar en bro över E6 och en underjordisk tågstation om cirka 2 kilometer anslutande tågtunnel där Eitech ansvarar för samtliga tekniska installationer. Vi har fått förtroendet att utföra brandtätningarna för dessa installationer. Ett uppdrag som kommer att innebära insatser under fyra års tid.
Kund
Eitech Electro AB
Tjänster
brandtätning
Projektstart
2022
Västlänken deletapp Centralen